Skontaktuj się z nami
84 530 42 65

TERAPIA NDT-Bobath

Metoda NDT-Bobath

Rehabilitacja metodą NDT- Bobath pomaga chorym dzieciom we wszechstronnym rozwoju i osiągnięciu niezależności na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Jest to sposób rehabilitacji stosowany z powodzeniem u dzieci z zburzeniami neurorozwojowymi, uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, wadami genetycznymi, urodzonymi przedwcześnie jak i u dzieci zdrowych, z niewielkimi dysfunkcjami.

Usprawnianie metodą NDT-Bobath ma z założenia charakter kompleksowy, czyli każde ćwiczenie ma przeciwdziałać wszystkim obecnym nieprawidłowościom, a nie stymulować wybrany narząd. Każde ćwiczenie służy celowi nadrzędnemu, tj. osiągnąć ruch jak najlepszej jakości. Drogą do tego jest rozwijanie kontroli głowy, tułowia i miednicy oraz aktywne utrzymywanie środka ciężkości. Dobierając ćwiczenia terapeuta uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości dziecka.


Terapia metodą NDT-Bobath kierowana jest do dzieci z:

 • uszkodzeniem OUN,
 • obniżeniem lub wzmożeniem napięcia mięśniowego,
 • asymetrią ułożeniową,
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
 • problemami ortopedycznymi,
 • porażeniem splotu barkowego,
 • kręczem szyi,
 • zaburzeniami karmienia, ssania, połykania

Cele usprawniania:

 • wspomaganie przebiegu i osiągnięcie ruchu jak najbardziej zbliżonego do prawidłowego,
 • torowanie prawidłowych reakcji ruchowych
 • wpływanie na napięcie mięśniowe (zmniejszanie wzmożonego lub zwiększanie obniżonego napięcia),
 • hamowanie nieprawidłowych reakcji odruchowych,
 • wykorzystywanie i utrwalanie prawidłowych ruchów podczas codziennych czynności – zabawy, kąpieli, zabiegów pielęgnacyjnych,
 • przygotowanie dziecka z zaburzeniami narządu ruchu do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.