Skontaktuj się z nami
84 530 42 65

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Co to jest prawidłowa postawa?

To poszczególne elementy szkieletu, które są doskonale do siebie dopasowane i utrzymywane w prawidłowym położeniu dzięki mięśniom, ścięgnom, więzadłom i chrząstkom. Osią naszego ciała jest kręgosłup i jego ustawienie, i ukształtowanie,które  ma zasadniczy wpływ na prawidłową postawę lub występowanie jej wad.

Na prawidłową sylwetkę człowieka wpływa właściwa budowa i ukształtowanie krzywizn kręgosłupa, odpowiednia siła, napięcie i praca mięśni, które stabilizują kręgosłup stwarzając możliwość utrzymania prawidłowej postawy – sylwetki.

 

Cechy charakterystyczne prawidłowej postawy ( pozycja stojąca):

– głowa ustawiono prosto,

– barki na jednym poziomie,

– łopatki ściągnięte,

– symetrycznie ustawiona miednica ( kolce biodrowe na jednym poziomie)

– brzuch wciągnięty,

– mięśnie pośladków napięte,

– kończyny dolne ustawione równolegle,

– prawidłowe ustawienie i obciążenie stóp.

 

Gimnastyka korekcyjna

Jest formą ćwiczeń, w których ruch został podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu zestawy ćwiczeń mają doprowadzić do korekcji postawy ciała.

Dlaczego gimnastyka korekcyjna? Jeżeli Twoje dziecko:
> nosi ciężki plecak,
> spędza dużo czasu w pozycji siedzącej,
> garbi się,
> stoi i siedzi skrzywione,
> zdziera podeszwę butów po jednej stronie,
> ma problemy z koordynacją ruchową,

            Te zajęcia są właśnie dla Niego.

 

Główne zadania gimnastyki korekcyjnej:

  • uświadomienie dziecku jego deficytu i konsekwencji wynikających z wystąpienia wady postawy;
  • wyeliminowanie kompleksów psychicznych i fizycznych spowodowanych uczestnictwem w zajęciach korekcyjnych;
  • uświadomienie rodzicom przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy;
  • opanowanie umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych i globalnych oraz rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych;
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
  • wyrabianie wytrwałości posturalnej;
  • utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w różnych warunkach jego życia codziennego, bez udziału świadomości;
  • wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka.

 

Wady postawy

Wady postawy mogą powodować zaburzenia w budowie i czynnościach wielu narządów i układów organizmu człowieka. Wady postawy pogarszają warunki statyki ciała, powodują zwiększenie zużycia energii, poczucie znużenia i nerwowość.

 

Skoliozy

To boczne skrzywienie kręgosłupa. Charakteryzuje się wielopłaszczyznowym odchyleniem linii kręgosłupa od stanu prawidłowego (w całości lub jego odcinkach). Są to odchylenia w płaszczyznach:
– czołowej > wygięcie kręgosłupa w bok prawy lub w lewy
– strzałkowej > pogłębia się wgięcie kyfotyczne lub lordotyczne
– poprzecznej > rotacja (obrót) kręgów, prowadząca do powstawania garbu.

 

Plecy okrągłe

Jest to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny piersiowej kręgosłupa (tzw. kifozy piersiowej). Charakteryzuje się:
– wysunięciem do przodu głowy i barków,
– odstającymi łopatkami,
– zapadniętą lub spłaszczoną klatką piersiową,
– osłabieniem mięśni grzbietu i przykurczem mięśni klatki piersiowej.

 

Plecy płaskie

Jest to spłaszczenie lub brak fizjologicznych krzywizn kręgosłupa. Charakteryzuje się:
> obniżonymi i wysuniętymi barkami do przodu,
> spłaszczoną klatką piersiową,
> sylwetką wątłą,
> słabo ukształtowanym układem mięśniowym.

 

Plecy wklęsłe

Jest to nadmierne wygięcie kręgosłupa do przodu w odcinku lędźwiowym (tzw. Hiperlordoza lędźwiowa). Charakteryzuje się:
-> silnie zaznaczonym odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa,
-> uwypukleniem pośladków,
-> zwiększonym przodopochyleniem miednicy,
-> wypiętym brzuchem,
-> nieco spłaszczoną lub pozostającą w normie klatką piersiową i odcinkiem piersiowym kręgosłupa.

 

Plecy okrągło-wklęsłe

Jest to równoczesne pogłębienie lordozy lędźwiowej i kifozy piersiowej. Charakteryzuje się:
<- wysunięciem barków do przodu,
<- odstawaniem łopatek,
<- zwiększeniem przodopochylenia miednicy,
<- wypukłym brzuchem,
<- uwypukleniem pośladków

 

Klatka piersiowa lejkowata (tzw. szewska)

Jest to lejkowate zapadnięcie dolnej części mostka i przylegających do niego żeber. Charakteryzuje się:
> wysuniętą głową do przodu,
> opadającymi i wysuniętymi do przodu barkami,
> wystającymi łopatkami,
> spłaszczeniem i poszerzeniem klatki piersiowej,
> zwiększeniem kifozy piersiowej (plecy okrągłe),
> wypukłym brzuchem,
> osłabieniem siły mięśni posturalnych.

 

Klatka piersiowa kurza

Jest to zniekształcenie i silne uwypuklenie mostka do przodu na kształt dzioba. Charakteryzuje się:
-> wysunięcie mostka i górnych żeber do przodu,
-> wklęsłość poniżej sutków,
-> wysunięcie barków do przodu,
-> ograniczenie ruchomości klatki piersiowej,
-> zgrubienia żeber tzw. „różaniec pokrzywiczy”,
-> zaburzenia oddychania,
-> duszność,
-> bóle pleców lub klatki piersiowej,
-> osłabienie mięśni grzbietu i brzucha,
-> łatwe męczenie się.

 

Szpotawość kolan

To wada, w której kolana rozchodzą się w kształcie litery „O”, a stopy są skierowane do wewnątrz.

 

Koślawość kolan

To wada, w której kolana układają się w kształcie litery „X”, a kostki są od siebie oddalone o kilka centymetrów.

 

 

Płaskostopie

W tej wadzie stopa ma niski lub obniżający się łuk podłużny, który jest wynikiem niewydolności układu mięśniowo-więzadłowego.

 

Stopa płasko-koślawa

Charakteryzuje się spłaszczeniem wysklepienia stopy oraz skręceniem pięty na zewnątrz. Pięta opiera się na podłożu brzegiem przyśrodkowym. Wynika to z przeciążenia stopy oraz z niewydolności układu mięśniowo-więzadłowego.

 

Stopa wydrążona

Charakteryzuje się nadmiernym wydrążeniem  stopy między śródstopiem a piętą i skróceniem tego odcinka. Nazywamy to „wysokim podbiciem”.

 

Stopa szpotawa

Charakteryzuje się skręconą pięta do wewnątrz i opiera się na podłożu zewnętrzną krawędzią.

 

Stopa końsko-szpotawa

Jest to wada wrodzona stóp. Charakteryzuje się:
<- końskostopie (zgięcie podeszwowe stopy),
<- odwróceniem (wewnętrzny brzeg stopy uniesiony ku górze),
<- przywiedzeniem przedniej części stopy,
<- nadmiernym wydrążeniem łuku podłużnego stopy.
<- stopy po urodzeniu są nietypowo skierowane do środka i mają „sierpowaty” kształt.
<- skróceniem i uniesieniem wewnętrznej krawędzi,
<- zewnętrzna krawędź bardziej uwypuklona.
<- palce takiej stopy mają lekko młotkowaty kształt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostki

Czy wiesz, że…     Skoliozy pogarszają wentylację płuc, powodują bóle międzyżebrowe, utrudniają pracę serca i wielu dużych naczyń krwionośnych.

Czy wiesz, że…    Prosty kręgosłup jest bardziej narażony na zmiany przeciążeniowe, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa oraz mikro urazy głowy podczas chodzenia czy skakania na skutek zbyt słabej amortyzacji kręgosłupa.

Czy wiesz, że…    Płaskostopie oraz koślawe lub szpotawe kolana utrudniają długotrwałe stanie i chodzenie.

Czy wiesz, że…    Pogłębienie przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa, może pogarszać wentylację płuc i utrudniać dopływ krwi do mózgu.

Czy wiesz, że…    Zbyt wczesne pionizowanie dziecka i wkładanie go do chodzika, kiedy kręgosłup nie jest jeszcze dobrze ukształtowany, może przyczynić się do powstania wad postawy w przyszłości. Wymuszona pozycja pionowa, którą przyjmuje dziecko w chodziku, obciąża stawy, może niekorzystnie wpływać na ukształtowanie kośćca, pracę mięśni i utrudniać rozwój zmysłu równowagi.